CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

Zapoměl(a) jsem heslo?

*

Mr. Zdenek Rosa, chairman of Bohemia Hop a.s., and Mr. Josef Patzak, director of Hop Reasearch Institute

Bohemia Hop (BH) ve spolupráci s Chmelařským institutem s.r.o. (CHI) pořádali dne 22.dubna 2015 seminář na téma “Využití českých chmelových odrůd v pivovarnictví”. Semináře, který se konal v prostorách CHI, se zúčastnilo téměř 100 odborníků z pivovarského prostředí, kteří byli obeznámeni s novými trendy v pivovarském průmyslu. Součástí akce byla I degustace piv, která byla zaměřená na aplikaci “chmelení za studena”.

Úvodního slova se ujali organizátoři akce pan Zdeněk Rosa, předseda představenstva BH, a Josef Patzak, ředitel CHI, kteří přivítali účastníky a zahájili seminář. Program zahrnoval 5 přednášek a 5 kol degustací.

Celou zprávu včetně výsledků degustace najdete zde

CELKOVÁ PRODUKCE CHMELE V ČR: 6 202 TUN

crop report slide

ÚKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) zveřejnil začátkem prosince konečné výsledky sklizně roku 2014. Celková sklizeň dosáhla 6 202 tun chmele s průměrným výnosem za všechny odrůdy 1,39 t.ha-1.

Celková produkce se proti předchozímu roku navýšila o 872 t, vzhledem ke sklizni 2012 je navýšená o 1 864 t.

Zpráva ke stažení zde

Zdeněk Rosa předává obraz paní senátorce Hamouzové

s3

 

V úterý 2.prosince proběhlo první setkání zástupců Chmelařství, družstvo Žatec a Svazu pěstitelů chmele ČR s Mgr. Zdeňkou Hamouzovou, novou senátorkou za obvod Louny a Rakovník. Obě části volebního regionu jsou hlavními součástmi Žatecké chmelařské oblasti a proto byly dohodnuta úzká spolupráce do budoucnosti. Především jsme však popřáli paní senátorce mnoho úspěchů v této nové pozici.

 
Za chmelaře se jednání zúčastnili Mgr. Zdeněk Rosa, Ing. Petr Palán a ing. Michal Kovařík.
Zdenek Rosa, Bohemia Hop a.s.

c
d
e

 

Bohemia Hop  ve spolupráci s Chmelařským institutem s.r.o. (CHI) pořáadal dne 15. dubna seminář na téma “Využití českých chmelových odrůd v pivovarnictví”. Semináře v prostorách CHI se semináře účastnilo téměř 100 odborníků z pivovarského prostředí, kteří se mohli seznámit s novými trendy v pivovarském průmyslu. Součástí akce byla I odborná degustace piv, u kterých bylo použito chmelení českým chmelem.

Program zahrnoval 6 přednášek a 7 kol degustací (včetně dvou kruhových testů)

 

zprávu a výsledky z degustece lze zobrazit zde

TOP