CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

Zapoměl(a) jsem heslo?

*

CELKOVÁ PRODUKCE CHMELE V ČR: 6 202 TUN

crop report slide

ÚKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) zveřejnil začátkem prosince konečné výsledky sklizně roku 2014. Celková sklizeň dosáhla 6 202 tun chmele s průměrným výnosem za všechny odrůdy 1,39 t.ha-1.

Celková produkce se proti předchozímu roku navýšila o 872 t, vzhledem ke sklizni 2012 je navýšená o 1 864 t.

Zpráva ke stažení zde

Zdeněk Rosa předává obraz paní senátorce Hamouzové

s3

 

V úterý 2.prosince proběhlo první setkání zástupců Chmelařství, družstvo Žatec a Svazu pěstitelů chmele ČR s Mgr. Zdeňkou Hamouzovou, novou senátorkou za obvod Louny a Rakovník. Obě části volebního regionu jsou hlavními součástmi Žatecké chmelařské oblasti a proto byly dohodnuta úzká spolupráce do budoucnosti. Především jsme však popřáli paní senátorce mnoho úspěchů v této nové pozici.

 
Za chmelaře se jednání zúčastnili Mgr. Zdeněk Rosa, Ing. Petr Palán a ing. Michal Kovařík.
Zdenek Rosa, Bohemia Hop a.s.

c
d
e

 

Bohemia Hop  ve spolupráci s Chmelařským institutem s.r.o. (CHI) pořáadal dne 15. dubna seminář na téma “Využití českých chmelových odrůd v pivovarnictví”. Semináře v prostorách CHI se semináře účastnilo téměř 100 odborníků z pivovarského prostředí, kteří se mohli seznámit s novými trendy v pivovarském průmyslu. Součástí akce byla I odborná degustace piv, u kterých bylo použito chmelení českým chmelem.

Program zahrnoval 6 přednášek a 7 kol degustací (včetně dvou kruhových testů)

 

zprávu a výsledky z degustece lze zobrazit zde

Občerstvovna Pilsner Urquell

23.8. – Šampionát v ručním česání chmele 2014 v Přílepech pod patronací Pavla Zítka, hlavního sládka Gambrinusu ze skupiny SABMiller

26.8. – Ambasadoři Pilsner Urquell z Evropy navštívili společně s p. Abrahámem soukromou farmu pana Dittricha v Lenešicích v žatecké oblasti. Účastníci měli šanci si poměřit své schopnosti běhemem soutěžení v ručním česání chmele.

27.8. – Kontrola porostů odrůdy Sládek. Pavel Zítek a Zdeněk Rosa

28.8. – Čeští amabsadoři Pilsner Urquell navštívili farmu pana Dittricha v Lenešicích, na které byli seznámení se způsoby česání a zpracování chmele. součástí programu byla i tradiční soutěž v ručním česání chmele.

Ve středu 11.6.2014 proběhla v Žatci členská schůze CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, která po pěti letech opět volila své zástupce v představenstvu a kontrolní komisi družstva. Kandidáti vzešli z jednání regionálních schůzek, které se konaly v dubnu.

Výsledky voleb .pdf

TOP