CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

Zapoměl(a) jsem heslo?

*

Vegetační zpráva za měsíc červenec

hop report slideLetošní červenec byl pro vývoj chmele z hlediska klimatických podmínek příznivější než červen, zvláště pokud se týká průměrných teplot. Teplotně byl letošní červenec v průměru o +0,7 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Pětkrát překročila maximální denní teplota přes 30°C, z toho dvakrát jen nepatrně. Srážkově měsíc červenec dosáhl dlouhodobého normálu. Většina srážek byla bouřkového charakteru, takže se množství srážek dle jednotlivých lokalit lišilo. Pěstitelsky nejvýznamější byly srážky dne 24. 7. 2017 – 24,4 mm.

Zpráva ke stažení

Vegetační zpráva za měsíc červen

hop report slideLetošní červen byl ve vztahu k dlouhodobému normálu výrazně teplejší ( + 1,9°C ). Maximální teploty se v průběhu celého měsíce pohybovaly nad hranicí 20°C, třikrát pak překročily hranici 30°C. Nejtepleji bylo v období od 19.6. do 26.6.2017. Srážkově patřil letošní červen až do 29.6.2017 k nejchudším v posledních letech. Pěstitelsky významné byly srážky pouze 4.6. a 23.6. 2017 a pak až dne 29.6.2017, kdy spadlo 27,6 mm srážek. Srážky tohoto dne byly bouřkového charakteru a tak v některých částech Úštěcké oblasti spadlo až 53 mm srážek.

Zpráva ke stažení

1

1
2
3
4
Ve dnech 17.-19.5.2017 se Bohemia Hop a.s. zúčastnila veletrhu a konference Craft Beer China 2017, která se konala v Shanghai World Expo Exhibition Convention Center pod záštitou Nürnberg Messe. Tato konference prozatím nemá v Číně dlouhodobou tradici, avšak díky rostoucímu počtu řemeslných pivovarů se to může změnit. Na veletrhu bylo téměř 100 vystavovatelů ze 14 zemí světa. Společnost Bohemia Hop byla jedinným českým zástupcem z řad vystavovatelů.
Druhý den konference postili stánek Bohemia Hop svou návštěvou náměstkyně ministra zemědělství MUDr. Viera Šedivá, ředitel potravinářské sekce Ing. Jindřich Fialka, vedoucí oddělení potravinového práva a kvality potravin Ing. Martin Štěpánek, a zemědělský diplomat v Číně pan Vladimír Randáček.
 

Vegetační zpráva za měsíc květen

hop report slidePrvní polovina letošního května byla poměrně chladná. Zvláště noční teploty byly v tomto období velice nízké ( v termínu 9.5. až 11.5. se pohybovaly dokonce pod bodem mrazu). Oteplovat se začalo až ve druhé polovině měsíce, kdy v posledních třech dnech měsíce, se pohybovaly teploty okolo 30 °C. Právě tyto vysoké denní teploty způsobily dne 30.5.2017 krupobití v Úštěcké oblasti, konkrétně byly zasaženy ZD Liběšice, Chmel Polepská blata, Agro Hoštka, Macek Miloslav a Drahota Stanislav. První odhady mluví o poškození cca 60ha na úrovni 80% - 100%. Srážkově byl měsíc květen silně podprůměrný, napršelo pouze 21 mm, což je 40% dlouhodobého normálu. Pro vegetaci, hlavně polních plodin, se jedná o velice negativní jev.

Zpráva ke stažení

Vegetační zpráva za měsíc duben

hop report slideCharakter počasí v období prvního čtvrtletí roku 2017 se vyznačoval velkými rozdíly průměrných měsíčních teplot jednotlivých měsíců, jak proti roku 2016, tak i oproti dlouhodobému normálu. Nejmarkantnější byly rozdíly teplot v lednu, kdy průměrná měsíční teplota letošního roku byla o 4,5°C nižší než v roce minulém a o 4,0°C nižší než dlouhodobý normál.

Zpráva ke stažení

TOP