CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

Zapoměl(a) jsem heslo?

*

Bohemia Hop je držitelem následujících certifikátů

 

Systém kvality ISO 9001:2000 a environmentální systém ISO 14 001:2004

Bohemia Hop je nositelem certifikátu jakosti ISO 9001:2000 a certifikátu pro systém environmentálního managementu ISO 14 001:2004.

Příprava na ISO 9001:2000 certifikaci od Lloyd´s Register Quality Assurance, zastupující firmu Lloyd v České republice začala v roce 2004, na ISO 9001:2004 pak v roce 2005.

Systém kvality i životního prostředí začíná u managementu společnosti, jenž vytváří podmínky pro aplikaci procesů v souladu s ISO normami a hraje aktivní a nezastupitelnou roli při udržování a zlepšování těchto systémů.

Oba systémy jsou popsány v příručkách, které také slouží k prezentaci certifikovaných částí společnosti. Důležitou částí systému jsou pravidelné vnitropodnikové audity kvalifikovaných auditorů.

 

U.S. Food and Drug Administration

HACCP systém

Systém jakosti HACCP zajišťuje, že všechny činnosti ve společnosti, které mohou mít vliv na bezpečnost/zdravotní nezávadnost i kvalitu výrobku, jsou stanoveny, stanoveným způsobem dokumentovány a efektivním způsobem uplatňovány. Pro zpracování systému jakosti jsou využity normy ČSN EN ISO 9001:2001. Prvky řízení systému jsou popsány v příručce jakosti. Společnost Bohemia Hop zpracovává chmel výhradně na zařízení, které má výše popsaný systém HACCP zaveden a certifikován od roku 2003.

 

Ověření chmele

Chmelové značení má v České republice dlouholetou tradici. V roce 1884 byla v Žatci založena první známkovna chmele. Ověřování chmele je povinné a je kontrolováno státním úřadem. Ověřen je pouze kvalitní chmel z pěstitelských oblastí Žatec, Úštěk a Tršice. Ověřování provádí pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno.

Chmel je sledován z místa produkce až k výstupu ze zpracovatelské linky, kde je ověřen. Ověřuje se rok sklizně, váha produktu, pěstitelská oblast, odrůda. Zabalený chmelový produkt je opatřen ověřovací značkou, registračním číslem, případně zapečetěn (lisovaný chmel) veřejnou známkovnou chmele. K výrobku vydá známkovna Ověřovací listinu (certifikát).

 

TOP