CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

Zapoměl(a) jsem heslo?

*

BOHEMIA HOP, a.s. podpořila vydání knihy Senzorická analýza piva

 

1

1
2

Ve středu 19. dubna se konalo za účasti Bohemia Hop, a.s. setkání v sídle Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., kde byla slavnostně uvedena do života kniha kolektivu autorů Jana Olšovská, Pavel Čejka, Karel Štěrba, Martin Slabý, František Frantík - Senzorická analýza piva.

Senzorická analýza piva  je první monografií specializovanou na tuto problematiku v pivovarském oboru v České republice a vyplňuje tak mezeru na trhu v době vzrůstajícího zájmu o tuto problematiku jak u odborné, tak laické veřejnosti. Záměrem autorů bylo vytvořit odborného průvodce světem degustací pro odbornou veřejnost, ale tak, aby byla srozumitelná i laickým zájemcům.  Obsahuje jak shrnutí známých informací, tak poznatky, ke kterým dospěli pracovníci Analytické zkušební laboratoře VÚPS, a.s., v posledních letech.

TOP